De vereniging MW2 de Vuurplaats

MW2 de Vuurplaats is in 1994 gestart uit een visie van een kleine groep en is een Centraal Wonen project in samenwerking met Woonwaard, de gemeente en de architect. Een deel van de initiatiefnemers woont hier nog. MW2 staat voor Mens- en Milieuvriendelijk Wonen en Werken.

We streven naar onderlinge betrokkenheid, we stimuleren elkaar en helpen een ander. Natuurlijk wel met behoud van privacy. Ieder heeft een eigen voordeur. In de praktijk proberen we plezierige buren voor elkaar te zijn, maken we gebruik van elkaars talenten en ondernemen we samen activiteiten.

We geven kinderen veel ruimte om te spelen. En we overbruggen afstanden die het gevolg zijn van een scheiding in sociale groeperingen en leeftijdscategorieën.

We gaan zuinig om met energie. De woningen hebben zonneboilers voor warm water en panelen voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht. Bij de bouw is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Er zijn wasautomaten voor gezamenlijk gebruik. Ook is er een biologische moestuin en een aantal bewoners deelt een auto. Bij gezamenlijke activiteiten maken we zoveel mogelijk gebruik van vegetarische en biologische producten.

De vereniging gaat uit van sociocratische besluitvorming. Dat betekent onder andere dat er geen ‘baas’ is; alle besluiten worden in goed overleg genomen. Alle bewoners betalen jaarlijks een contributie en wat andere verenigingskosten.