Onze visie

De visie van de Vuurplaats berust op vier pijlers: gemeenschappelijk, meergeneratie, holistisch en duurzaamheid.

Gemeenschappelijk  

Deze pijler wordt gedragen door de verbinding met elkaar, samen zorg te dragen voor onze woonomgeving, onze meergeneratie-insteek, de waarde die we hechten aan solidariteit door voor elkaar op te komen en te zorgen, en onze sociocratische manier van groepsvoering. 

Middelen 

Wij voeden deze pijler door het gezamenlijk delen en onderhouden van de tuin, de gemeenschappelijke ruimtes en gemeenschappelijke bezittingen, en door onze betaalbare manier van wonen en leven. En het elkaar betrekken bij ‘het leven’ en de bijenkorf waaruit onze groep bestaat, die we samen warm houden door onze samenwerking. Dit doen wij o.a. door middel van werkgroepen. De (werk-)groepen die we al hebben zijn o.a. klusteam, tuingroep, Happy Spirit voor verbindende groepsevenementen, creamiddag etc. 

Ook steunen wij elkaar in dagelijks leven indien mogelijk. Jonge klussers helpen ouderen met huisklussen, zieken kunnen uitreiken voor eten of boodschappen, we maken soms een tijdelijke nood-oproep-groep indien dat nodig is om voor iemand zorg te dragen. Soms wordt er voor elkaar opgepast op de kleintjes, de tuingroep leert van onze voorgangers die de tuin jarenlang hebben onderhouden, en wij vinden het belangrijk voor elkaar klaar te staan als iemand daar behoefte aan heeft.  

Omdat we zowel eigen ruimtes hebben als gezamenlijk is er de mogelijkheid in en uit te stappen naar eigen behoefte en wens. Dit houdt ons speels, geïnteresseerd en betrokken.   

We hebben een groeps-app, een intern blad ‘de Rooksignalen’, vele werkgroepen; sommige langdurend, sommige kort; thema- en praatavonden, vergaderingen, koffie momenten, filmavonden (soms informatief waarna we napraten maar ook voor plezier).

Sociocratie is hier zowel een middel als een doel; op gelijkwaardige voet samenleven, beslissen, bewegen alsmede elkaar altijd van gelijke waarde achten. Wij zien dit als een activisme in een hiërarchische maatschappij. Sociocratie is voor ons een manier om iedereen te betrekken en rekening te houden met de ander. Het is een gelijkwaardige manier van besluitvorming op basis van consent, in plaats van de minderheid versus de meerderheid (democratie). Dit zien wij als een voorbeeldfunctie.  

Toekomst 

De voeding die we voor deze pijler nog voor ogen zien is gezamenlijk meer en vaker duiken in sociocratie als beslissingsmiddel en bewegingsorgaan. Sociocratie willen we weer meer aandacht geven en belangrijk achten. Hier hoort ook bij dat we open gesprekken voeren over uitdagingen in het samenwerken en leven. Een mogelijkheid om te onderzoeken is om een intervisie gesprek te houden als jaarlijks onderdeel van het groeps-goed. Ook wensen we duidelijker onze verwachting naar elkaar en nieuwe kandidaten te communiceren.  

Wonen in de Vuurplaats is niet vrijblijvend aangezien je tekent voor de groepsidealen; zoals de investering van je tijd in de groep die niet optioneel is maar erbij hoort. In de diverse werkgroepen willen we nog meer gaan werken met heldere afspraken; budgetten, taken, vrijheden, mandaat tot beslissen of juist eerder een onderzoekende en daarna groeps-informerende rol. We wensen dat dit elkaar ruimte en vertrouwen geeft om initiatieven vorm te geven.  

Meergeneratie  

Dit betekent voor ons het samenwonen van jong tot oud. Deze pijler berust er op dat wij in de Vuurplaats waarde hechten aan het bundelen van onze kwaliteiten; wij geloven dat meerdere generaties nodig zijn om elkaar te dragen met de kwaliteiten die elke leeftijdsgroep brengt. Samen staan we sterker, de bundeling geeft voordelen zoals de mogelijkheid te leren van elkaar en elkaar te inspireren. Zowel een bepaald evenwicht in de groep als gezelligheid, levendigheid, en actief zijn en blijven, vinden wij belangrijk. 

Middelen 

Door middel van een evenwichtsbepaling scherp blijven op de groepssamenstelling. Wij faciliteren voor jong en oud, van trampoline tot traplift. Ook werken we samen in verschillende werkgroepen.

Toekomst 

Nieuwe dingen die we nog voor ogen hebben zijn bijvoorbeeld een werkgroep ‘faciliteiten’, waarin we kijken wat er voor nodig is om alles voor iedereen toegankelijk te houden. We staan open voornieuwe en andere vormen van diversiteit. 

Holistisch  

Hieronder verstaan wij een manier van wonen die voor zingeving en verbinding zorgt.  Wat wij ambiëren met de Vuurplaats: een prettige woonplek, verbinding brengt geluk, openheid, ruimte voor ontwikkeling, ruimte voor verschillende ideeën en levensinstellingen binnen het kader van de visie. We willen van elkaar op de hoogte zijn van wat er in ons leven speelt. Samen leven met liefde voor elkaar en de wereld. Hiermee creëren we leven vanuit het hart en in een milieu waarin we niet te snel oordelen maar doorvragen zodat we ons veilig kunnen voelen; een plek waar we ons openen voor elkaar om elkaar te begrijpen.

Middelen 

De middelen die we hiervoor inzetten zijn de verschillende activiteiten waarbij holisme een rol speelt, het samen doen en (veel) praten. De diversiteit in de groep verwelkomen en eventuele dwarsverbanden (co-parenting bijvoorbeeld) mogelijk maken. We hebben en houden graag contact met iedere bewoner en als daar vanwege omstandigheden tijdelijk geen ruimte voor is dan is het mogelijk een time-out van een aantal maanden in te lassen. Ook huren we af en toe expertise van buitenaf in om ons te helpen in dit proces. We houden gezamenlijke rituelen en jaarfeest vieringen vanuit o.a. antroposofie. Door al deze zaken voeden we een lage drempel tussen groep en huis, een plek waar iedereen zelf verantwoordelijkheid neemt omdat we samen wezenlijk onderdeel zijn van het grotere geheel (de groep). We proberen open en eerlijk te communiceren, zodat ieder zich welkom voelt met zijn of haar input. 

Toekomst 

Wat we nog graag zouden beoefenen om deze pijler te dienen zijn praatavonden over zingeving, onderzoeken welke gezamenlijke activiteiten we nog kunnen ondernemen, en we blijven elkaar uitnodigen samen dingen te doen. We zouden graag meer willen investeren in een breder scala aan heldere en eerlijke communicatie skills (bijv. d.m.v. workshops) opdat ons persoonlijke repertoire breder wordt en we hier samen in groeien.

Duurzaamheid 

Hieronder valt ecologisch en zelfvoorzienend (tot zover mogelijk in een woonwijk). Met deze pijler doelen we op het belang dat we hechten aan de gezondheid voor de aarde, waaronder de natuur en de mens. Wij leveren hier onze bijdrage aan. We wensen de Vuurplaats een goede plek te laten zijn voor de huidige en toekomstige generaties. Goed zorgen voor ons plekje aarde: een biologische tuin met veel plek voor inheemse planten en dieren, waaronder een takkenwal.

Middelen 

Bij aankopen letten wij op materiaalkeuze en kwaliteit, zowel levensduur als esthetisch. We delen kennis en tips over duurzame producten. We leven waar kan energiezuinig; we verwarmen bijvoorbeeld de groepsruimtes niet onnodig. Voor groepsinkopen streven we naar veganistisch, sowieso biologische voeding, en we kopen geen onnodige spullen. We hergebruiken en repareren veel zelf, kopen veel tweedehands en blijven ook hier letten op materiaalkeuze. We beheren een doorgeeftafel. Alle huizen zijn bewust energievriendelijk gebouwd en voorzien van zonnepanelen en een zonnewarmte waterketel. We delen veel grote spullen zoals wasmachines, gereedschap, auto’s en fietsen.

Toekomst 

We vinden het belangrijk te blijven onderzoeken: zou een filterende grondwaterpomp een optie zijn? Hoe kunnen we meer zelf composteren voor tuin-gebruik en hierdoor eigen mest produceren om de tuin-kringloop te ondersteunen? Meer centraal en lokaal inkopen doen, eventueel dieren op het terrein? Food-recycling en waste tegengaan? En bijvoorbeeld de mogelijkheden tot een sauna en andere faciliteiten op zonnewarmte onderzoeken? Hoe kunnen we elkaar nog verder inspireren om thuis duurzamer te leven?